Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista exterior do estado previo ós traballos de renovación de fachada.
Vista da fachada e acceso unha vez realizados os traballos de renovación.
Fachada posterior despois da intervención.