Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista exterior do estado previo ós traballos de renovación de fachada.
Vista da fachada e cuberta unha vez realizados os traballos de renovación.
Estado do baixo-cuberta antes da renovación.
Vista parcial do interior do espazo baixo cuberta despois da renovación.