Anxo Sánchez González, arquitecto

Plano de planta do Albergue, co trazado das elipses que axudan a configurar o espazo de xeito óptimo.
Vista do interior da zona de salón-comedor-cociña do Albergue.
Vista do salón cara a zona de cociña a disposición dos hóspedes.
Interior dun dos dormitorios do Albergue.
Vista dende a cociña do salón cara a zona de acceso.