Anxo Sánchez González, arquitecto

Detalle do encofrado do patio circular.
Plano de Distribución do baixo do duplex.