Anxo Sánchez González, arquitecto

Sección dende o nivel do mar ata a entrada á parcela.
Entrada ó predio.
Terraza.