Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista xeral da vivenda e piscina, no seu propio predio, no lugar de Marcoi, preto da cidade de Lugo.
Vistas da cociña, salón e unha das habitacións da vivenda.
Fachada lateral da vivenda, pola que se realiza o acceso á mesma.
Vista das fachadas lateral e posterior da vivenda.
Detalle das contras e fiestras da fachada posterior - Ventilación e intimidade.
Vista invernal da vivenda.