Anxo Sánchez González, arquitecto

Anxo Sánchez González - arquitecto

Rúa Nóreas 14 - 27001 - Lugo (Galiza).

Tel.: 6567 354 76 - 982 244 216 anxo@anxo.org

Servizos coma arquitecto:

Estos son os servizos principais que eu, e os meus colaboradores, ofertamos:

Consciente da importancia que supón a disposición de servizos de arquitectura por parte dos factores do mercado inmobiliario ofrezo os seguintes servizos enfocados ó sector da promoción:

· Estudios Previos.

· Anteproxectos.

· Proxectos básicos.

· Proxectos de execución.

· Interiorismo.

· Deseño de Mobiliario.

· Deseño de pezas especiáis.

· Análise de promocións inmobiliarias.

· Proxectos de urbanización.

· Asesoramento de promotores.

· Valoración de promocións.

Asimesmo enfocados especificamente ó sector da construcción ofrezo servizos de:

· Evaluación de proxecto.

· Dirección de Obra

· Evaluación e control de obras

· Certificacións de obra.

· Documentación final de obra.

· Rehabilitación.

· Modificacións en obra.

De interés para propietarios e administradores de fincas:

· Proxectos de Instalación de Ascensores.

· Informes sobre patoloxías.

· Medicións.

· Valoración inmobiliaria.

· Dictames e arbitraxe.

· Informes periciáis.

· Inspección periódica de construccións.

· Análise de normativa.

· Evaluacións de danos.

· Adaptación a persoas con minusvalías.

· Análise de barreiras arquitectónicas.

Para grupos corporativos e empresas franquiciadoras:

· Deseño de imaxe corporativa a tódolos niveis.

· Control de uniformidade corporativa de edificios e locais.

· Especificación de standars de calidade.

· Control de centros franquiciados.

· Supervisión de standars corporativos.

Outros Traballos:

· Asistencia técnica multifuncional.

· Asesoramento arquitectónico integral.

· Montaxe de Exposicións.

· Organización de concursos.

· Deslinde de terreos.

· Levantamentos planimétricos.

· Medición de terreos e edificacións.

· Taxacións (normal, simplificada e completa).

· Exames de documentos.

· Deseño escenográfico.

· Expedientes de legalización.

· Estudios de seguridade e saude.

· Xestión administrativa.

· Derrubes e desmantelación de edificacións.

Para outro tipo de traballos non incluidos no anterior listado non deixes de consultar a disponibilidade e tarifas.

Servizos para profesionáis:

Amais dos xa ennumerados anteriormente, que podo realizar en condicións de asistencia técnica independente ou colaboración, realizo unha serie de traballos específicos para profesionáis da arquitectura:

· Infografías e presentacións fotorrealistas (Ver sección de Fotografía/Infografía)

· Cálculo de instalacións (Electricidade e iluminación, fontanería, climatización, rega, etc)

· Cálculo de estructuras (Consulta-las miñas referencias no apartado de currículum)

· Cálculo de cerramentos.

· Estimación de coeficientes Kg e evaluación de condensacións.

· Evaluación de cumplimento de normativa contra incendios, acústica, térmica.

· Análise de proxectos.

· Control de materiais.

· Asesoramento sobre productos industrializados para construcción.

Para outro tipo de traballos non dubides en consultar.

* Conto con traballos realizados total ou parcialmente en tódolos epígrafes citados

CURRICULUM

Esta é unha breve relación dalgunhas das cousas que levo realizadas:

Se desexas contratarme, coñecer máis extensamente o meu curriculum ou verificar calquer dato, non dubides en poñerte en contacto comigo (anxo@anxo.org)

DATOS ACADÉMICOS:

# Licenciado coma arquitecto pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (E.T.S.A.C.) no mes de Abril do 2001, co proxecto Fin de Carreira dun Auditorio Polivalente para a cidade de A Coruña.

Especialidade en Edificación

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: · Diplomado (entre outros) en seminarios sobre:

# Código Técnico da Edificación (CTE)

# Protección fronte ó ruído.

# Inspección Técnica de Edificios

# Construcción Sismorresistente

# Cerramentos Exteriores.

# Estructuras de Madeira.

# Norma de formigón EHE

# Solo e cimentacións

# Actualidade e innovacións na estructura de aceiro

# Estructuras metálicas

# Arquitectura Universitaria na Cidade Histórica

# Rehabilitación, Conservación e Promoción de cascos históricos

# Arquitectura Bioclimática (dirixido por André de Herde)

# A arquitectura como resposta cultural.

# Cooperación interbibliotecaria en Bibliotecas de Arquitectura.

# Construcción segura ó Lume.

Enxeñería do Lume.

Códigos baseados en prestacións.

# Seguridade e prevención de riscos.

# Pizarra (actualidade, usos e problemática).

# Granito.

# A Fachada Vidrada coma central de producción de enerxía limpa (Enerxía fotovoltaica).

# Fotografía da arquitectura

# Arquitectura e Cor

# Perfeccionamento do idioma galego.

ACTIVIDADE CULTURAL:

# Documentación e textos para a Guía de Arquitectura de Lugo (ISBN: 978-84-96712-37-9) (editada polo C.O.A.G. en Maio do 2011)

# Membro da Comisión de Cultura do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en Lugo (do 2002 ó 2008).

# Realización de retratos, deseño do cartel e invitacións do ciclo de conferencias "Outras Voces" para a comisión de Cultura do C.O.A.G. en Lugo (Febreiro do 2008)

# Deseño maquetación e coordinación do catálogo, cartelería e invitacións da Exposición de Fotografía "Acertos III - Desastres III" para o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en Lugo (Febreiro do 2008)

# Organización das actividades conmemorativas do Día Mundial da Arquitectura en Lugo (Outubro do 2007)

# Organización do "III Concurso Fotográfico de Desastres Arquitectónicos" para a comisión de Cultura do C.O.A.G. en Lugo (Outubro-Novembro do 2007)

# Organización do "III Concurso Fotográfico de Acertos Arquitectónicos" para a comisión de Cultura do C.O.A.G. en Lugo (Outubro-Novembro do 2007)

# Colaboración na organización da mesa redonda sobre a Situación da Costa en Ribadeo (Novembro do 2006)

# Deseño do cartel e invitacións das xornadas "O desenvolvemento de Lugo: As infraestruturas posibles" (Maio do 2006)

# Deseño, coordinación, montaxe, catálogo, cartelería, textos e comisariado da Exposición de Fotografía "Acerto2/Desastre2" para o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en Lugo (Abril do 2006)

# Organización, cartelería e comisariado en Lugo da exposición "Londres: ciudad y arquitectura" na Delegación en Lugo do C.O.A.G. en colaboración ca Xunta de Andalucía (Decembro do 2005)

# Secretario do xurado dos segundos concursos fotográficos de Acertos e Desastres Arquitectónicos na provincia de Lugo (Novembro do 2005)

# Organización do "II Concurso Fotográfico de Desastres Arquitectónicos" para a comisión de Cultura do C.O.A.G. en Lugo (Setembro-Novembro do 2005)

# Organización do "II Concurso Fotográfico de Acertos Arquitectónicos" para a comisión de Cultura do C.O.A.G. en Lugo (Setembro-Novembro do 2005)

# Deseño, coordinación e comisariado da exposición en Lugo sobre a Revista "L'Architecture Vivante" na Delegación en Lugo do C.O.A.G. en colaboración ca demarcación de Zaragoza do C.O.A.Aragón (Outubro do 2005)

# Colaboración nas Primeiras Xornadas de Arquitectura e Deseño "Problemática actual dos cascos históricos" (Outubro e Novembro do 2004)

# Deseño, maquetación e coordinación do catálogo e cartelería da Exposición de Fotografía "Acertos-Desastres" na Delegación en Lugo do C.O.A.G. (Marzal do 2004)

# Deseño, organización e comisariado da Exposición de Fotografía "Acertos-Desastres" na Delegación en Lugo do C.O.A.G. (Marzal do 2004)

# Secretario do xurado dos concursos de Acertos e Desastres Arquitectónicos na provincia de Lugo (Decembro do 2003)

# Organización do concurso fotográfico de "Desastres Arquitectónicos" para a comisión de Cultura do C.O.A.G. en Lugo (Setembro-Decembro do 2003)

# Organización do concurso fotográfico de "Acertos Arquitectónicos" para a comisión de Cultura do C.O.A.G. en Lugo (Setembro-Decembro do 2003)

# Colaboración no deseño e montaxe da exposición sobre arquitectura racionalista en Lugo "A Escea Dunha Época" (Maio do 2003)

# Responsable en Lugo e Monforte de Lemos do portal cultural www.xaneladacultura.com do O.U.E.A. (Dende setembro do 2000 ata abril do 2002)

# Coordinación, deseño e maquetación da traducción e edición do libro "Fachadas de Vidrio Inteligentes" de A. Compagno para o Departamento de Construccións Arquitectónicas da Universidade de A Coruña. (1998)

# Co-organizador da I Xornada de Cine Apátrida Arquitectura na E. T. S. de Arquitectura de A Coruña (28 de Novembro do 1996)

# Colaborador dende o primeiro número do suplemento DESCUBRIR de O Correo Galego (Actualmente "Galicia Hoxe") en temas de arquitectura, informática e outros. (1995-2002)

# Membro fundador, xestor e redactor da revista "Apátrida Arquitectura" (1994-96), e membro da Asociación Cultural Arq/Apátrida dende 1995.

EXPERIENCIA LABORAL:

# Arquitecto con estudio independente dende Abril do 2001. Con experiencia en traballos de reforma, rehabilitación, vivenda unifamiliar e colectiva; así coma en peritacións, asesoramento e planeamento urbanístico.

# Colaboración e asesoramento de empresas de Administración de Fincas e de Ascensores para a instalación de ascensores en edificios existentes.

# Traballos especializados para constructores e arquitectos en cálculos técnicos (térmica, acústica ou estructuras), e infografía esporádicamente dende 1996 (Podes ollar unha pequena mostra na sección de Fotografía/Infografía)

# Deseño de "páxinas WEB". (Dende 1998)

# Mestre dun curso sobre "Viabibilidade de promocións urbanísticas" impartido na sede da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) en Santiago de Compostela (A Coruña) (Outubro e Novembro do 2010)

# Realización de reformas de locáis para a Rede de Comercio Rural Galego en Reigosa (Pastoriza, Lugo) e Xermar (Cospeito, Lugo) (de Xuño a Decembro do 2009)

# Accesit no concurso "Árboles Urbanos", convocado pola "Asociación Sostenibilidad y Arquitectura", en Colaboración ca Arquitecto Técnico Nerea Nazabal (Abril do 2009)

# Mestre da parte de Urbanismo e Lexislación Urbanística nun curso para a formación de opositores no centro de CEFIASA-Grupo Adams na Coruña (Maio de 2008)

# Mestre de Mantemento de Edificios e Instalacións Públicas en cursos impartidos na Deputación Provincial de Lugo (Outubro do 2007 e febreiro do 2009)

# Bibliotecario da Delegación en Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (Dende Novembro do 2001 a marzo do 2009)

# Deseño da apariencia gráfica, da estrutura de contidos e responsable artístico da páxina web do C.O.A.G. en Lugo: http://lugo.coag.es (Outubro do 2007)

# Colaboración e asesoramento especializado á empresa constructora Dajama S.L. (Dende marzal do 2003 a Setembro do 2007)

# Colaboración co estudio de Antonio de Vega Rodríguez, en traballos de urbanismo e edificación (Dende Outubro do 2004 ata Outubro do 2006)

# Mestre de teoría de soladores e alicatadores na Escola da Construcción da Fundación San Calixto. (Curso 2004, curso 2005)

# Inspector de obras para a ECC Galicia Asturias, S. A. (Dende agosto do 2001 a Decembro do 2003)

# Técnico de supervisión de proxectos na Entidade para a Calidade da Construcción Galicia-Asturias S.A. (Setembro-Novembro do 2003)

# Encargado circunstancial das relacións cos medios de comunicación da Delegación de Lugo do C.O.A.G. (Xuño do 2003)

# Realización do deseño e estructura da páxina www.pazosdegalicia.net (Feb. 2003) (Páxina sobre Pazos galegos, xa extinta)

# Colaboración co estudio de Gloria Trigo (Dende setembro do 2001 ata Xaneiro do 2003)

# Elaborador de propostas de intervención na cidade de Lugo no marco do convenio entre o Colexio de Arquitectos e mailo Concello de Lugo

# Mestre de Albanelería e tecnoloxía dos oficios no "Obradoiro de Emprego de Santa Isabel", en Outeiro de Rei (Lugo). (Dende maio do 2001 ata o seu remate en decembro do 2001)

# Inscrito profesional e fiscalmente coma arquitecto dende maio do 2001

# Responsable en Lugo e Monforte de Lemos do portal cultural www.xaneladacultura.com do O.U.E.A. (Dende setembro do 2000 ata abril do 2002)

# Coordinación, deseño e maquetación da traducción e edición do libro "Fachadas de Vidrio Inteligentes" de A. Compagno para o Departamento de Construccións Arquitectónicas da Universidade de A Coruña. (1998)

# Colaborador dende o primeiro número do suplemento DESCUBRIR de O Correo Galego (www.ocorreogalego.com) en temas de arquitectura, informática e outros. (1995-2002)

# Medición e catalogación do patrimonio no Concello de Toques para a Deputación de A Coruña (1993).

COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA:

Teño experiencia no manexo de programas informáticos, en contornos Windows e Linux, no eido do deseño e da oficina técnica así coma en ofimática e deseño de "Webs". En referencia a programas relacionados ca arquitectura podo citar os seguintes:

# Deseño: Draftsight, Bricscad, Qcad, Autocad, POV-Ray, 3D-Studio, amais teño nocións de Microstation, Allplan, Dibac, CSLTE e DrafixCad.

# Cálculo de estructuras: CypeCAD (titulado por Cype Ingenieros), Sice, Rigid, Itea, Harma, X7, etc.

# Outros programas relacionados ca arquitectura: Presto (Diplomado en cursos sobre Presto), Menfis, Proarq, Dialux, Novovent, Barbi, Eco-Dial, etc.

# Ofimática: Open Office, Word, Excel, PhotoShop, Quark-Xpress, Pagemill, Frontpage, ferramientas de internet, configuración e conexión de redes, etc.

OUTROS DATOS:

# Data de nacemento: 21 de xullo de 1973

# Dominio dos idiomas castelan e galego, e coñecementos básicos de inglés e portugués, tanto falados coma escritos.

# Disponibilidade para viaxar, de feito é unha afición en min, tendo feito o Camiño de Santiago dende Roncesvalles, ou visitado nos últimos años Hong Kong, París, Roma, Lisboa, Estambul, Londres e boa parte de España e Portugal.

# Afición pola fotografía e mailo cine de autor (podes comprobalo nas seccións de fotografía e na de varios, respectivamente) e pertenzo ó grupo Fotocinematográfico "Fonmiñá".

Este sitio non usa "cookies", nin javascript.

O responsable é Anxo Sánchez González (33329365L), arquitecto colexiado no COAG nº 2574 e pódese contactar na dirección situada no encabezado da páxina.