Anxo Sánchez González, arquitecto

Sección artística no proxecto orixinal.