Anxo Sánchez González, arquitecto

Plano de Distribución do baixo.