Anxo Sánchez González, arquitecto

Creación dun espazo público de ocio e esparexemento a carón dos depósitos de auga da cidade de Lugo, e significación urbana destes.
Proposta de peonalización e creación de espazos de relación na rúa do Esquecemento (barrio da Milagrosa, Lugo).
Proposta de peonalización e reforma da praza da Milagrosa (Lugo) e rúas próximas (o Concello de Lugo so executou parcialmente a peonalización dunha das rúas).