Anxo Sánchez González, arquitecto

Portal e acceso ó ascensor con novos casilleiros postais e banco.
Vista das escaleiras logo da instalación de ascensor.
Zona de acceso á escaleira e novo ascensor.