Anxo Sánchez González, arquitecto

Planta de distribución da vivenda
Vista xeral da vivenda
Fachada ó norte (porche de acceso)
Fachada da vivenda ó sur, con terraza e parasol.
Fachada lateral
Interior do Salón
Salón