Anxo Sánchez González, arquitecto

Estado da zona de actuación; residual na trama urbana do barrio.
Comparativa entre o estado existente e a solución proposta, ca creación dunha pequena praza dotada de bancos, sombra e un mellor acceso entre os niveis existentes no contorno.
Detalle da pequena praza proposta no fallido convenio.