Anxo Sánchez González, arquitecto

Sala do COAG transformada para a exposición.
Vista xeral da sala.
Detalle da montaxe ACERTO2-DESASTRE2
Entrada á mostra