Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista da mostra.
Vista Xeral.
Vista cara a entrada da sala.
Mostra sobre LÁrchitecture Vivante.