Anxo Sánchez González, arquitecto

Deseño do logotipo do "Pons Minea" facendo referencia á ponte sobre o Miño que lle da nome.
Vista xeral exterior dende a Av. de Sarria de Portomarín á que da fronte.
Fachada lateral do Albergue.
Edificio do Albergue visto dende o Camiño de Santiago á súa entrada á vila de Portomarín.
Interior da Recepción do Albergue.
Entrada e barra da Cafetería-Restaurante "Pons Minea".
Interior do Restaurante "Pons Minea".
Barra da Cafetería-Restaurante "Pons Minea".
Interior do dormitorio de Albergue.