Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista do predio no estado previo.
Vista xeral ca edificación proposta, insertada infográficamente.