Anxo Sánchez González, arquitecto

Plantas de distribución do edificio proxectado.
Sección lonxitudinal e alzados do edificio proxectado.