Anxo Sánchez González, arquitecto

Plantas de distribución da vivenda proxectada.
Alzados da vivenda unifamiliar proxectada.
Pórtico de entrada durante a construción.
Lateral da obra.
Zona posterior da vivenda en construción.