Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista das escaleiras antes da intervención.
Vista das escaleiras logo da instalación de ascensor.
Detalle da zona entre ascensor e entrada ás vivendas.