Anxo Sánchez González, arquitecto

Salón da vivenda, co pasante á cociña pechado.
Salón da vivenda, co pasante á cociña aberto.
Interior da cociña co pasante pechado.
Interior da cociña co pasante ó salón aberto.
Espazo de recibidor e entrada á vivenda.
Espazo de recibidor pechado para acceder ó despacho deixando intimidade á vivenda.
Espazo baixo cuberta, aberto en dobre altura sobre o salón da vivenda, conservando a estrutura existente.
Detalle de ducha enrasada co pavimento en aseo adaptado no baixo da vivenda.
Vista do espazo baixo cuberta antes da rehabilitación.