Anxo Sánchez González, arquitecto

Patio e fachada posterior antes do proxecto.
Vista do patio e fachada posterior, á finalización das obras de rehabilitación.
Vista do patio posterior dende o novo salón da vivenda rehabilitada.
Vista da nova escaleira interior, realizada en madeira, que comunica co baixo cuberta ampliado.