Anxo Sánchez González, arquitecto

Fachada do edificio antes da realización das obras de rehabilitación enerxética
Fachada do edificio despois das obras de rehabilitación enerxética do edificio.
Fachada posterior do edificio antes e despois das obras de rehabilitación enerxética.
Vista xeral do edificio despois das obras de rehabilitación enerxética.