Anxo Sánchez González, arquitecto

Detalle do teito do portal reformado
Portal