Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista do estado previo e do estado reformado do acceso ó coro da igrexa
Balaustrada e pavimento renovados no coro da igrexa.