Anxo Sánchez González, arquitecto

Plano de distribución do proxecto.
Alzado da fachada posterior.