Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista do inicio da escaleira e casilleiros postais.
Estado previo á obra e estado do portal reformado.
Bosquexo da proposta en proxecto e estado definitivo.
Vista do portal dende a zona posterior (refrexos no estucado).
Vistas xerais do portal reformadoo.
Vistas do inicio da escaleira e novos casilleiros postais.