Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista do Interior do portal con novas barandas e deseño de parede.
Vista do plano de deseño do portal, ca parede con combinación de xisto verde e mármore, e espello "real".