Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista do Interior do portal e deseño de moble e lámpadas.
Vista do acceso ó ascensor nun andar do edificio.
Planos de estado previo e reformado dos andares de vivenda e do portal de acceso.