Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista de espello (refrexados os casilleiros postais) e mármore.
Interior do Portal (á esquerda talla de madeira rescatada).
Inicio da Escaleira e banco.
Tres Aspectos do portal (blocos de vidro mateado, escaleira, armarios).
Primeiro, Segundo e Terceiro Andar.