Anxo Sánchez González, arquitecto

Inicio da escaleira con azulexos vermellos a carón do ascensor.
Vista do inicio da escaleira e do foxo do ascensor no semisoto do edificio.