Anxo Sánchez González, arquitecto

Planta tipo do novo acceso nos andares de vivenda do edificio
Vista interior da escaleira reformulada e acceso entre vivendas e ascensor.
Vista interior dende a zona de desembarque do novo ascensor.